پنجشنبه، شهریور ۱۴

نه تنها هنوزبالغ نشده، بلکه حتی بر مفهوم بلوغ می‌شورد

«من فکرمی‌کنم تلقی خام وبلوغ نیافته تلقی بذله گویان است، همانند کسانی‌که قواعد را می‌شناسند لیکن دلیلی برای رعایت آن‌ها نمی‌بینند. دوره نوجوانی بیشترین علایق را برمی‌انگیزاند. مدرنیسم گاه کودکی، بچه‌گی یا دیوانگی، یعنی چیزی که ناشی ازسفاهت و عدم بلوغ است را با شهامت ارج می‌نهد. لیکن هنربزرگسالان الزاماً می‌بایست در مسائل اعتقادی و دینی درگیرشود ومن هیچ اعتقاد و ایمانی ندارم، لذا نمی‌خواهم هنر بزرگسالان بیافرینم. من به طور قطع هنر بلوغ نیافته را ترجیح می‌دهم.»
 Mike Kelley,1997

از کتاب "جهانی شدن و هنر جدید"

هیچ نظری موجود نیست: